Hälsa & välbefinnande

Hantera förändringar och förluster i livet

En kurs som ger dig kunskap, tips och verktyg för att hantera dina egna känslor vid en oönskad förändring i livet. Den ger dig också kraft och mod att möta andra som har drabbats av förluster/sorg.

I vårt moderna samhälle får vi lära oss mycket om hur vi skaffar ”saker”-utbildning, arbete, partner, barn, prylar och trygghet. Men väldigt lite om hur vi gör när vi förlorar något av detta.

Kursen leds av Lena Larsson, beteendevetare med 60 års livserfarenhet och certifierad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™.

Kursen sker via Zoom vid tre tillfällen.

Länk skickas till anmälda deltagares e-post någon dag innan kursstart.

Det blir både föreläsningar, re-flektioner i mindre grupper och en hemuppgift. I avgiften ingår ett häfte/bok ”När brustna hjärtan läker- en introduktion till sorgbearbetning. Finns som e-bok att ladda ned.

Ur innehållet:

Vad är sorg?

Sorgens ansikten

Kris kontra sorg

Att möta andras sorg

Att komma vidare efter en smärtsam förändring

Acceptans och förlåtelse