Historia & Konsthistoria

Med Anders Bodin, arkitekt, tekn. dr., kulturarvsspecialist
Arkitekten Helgo Zettervall från Lidköping var en av vår arkitekturs stora begåvningar. Det gäller både form, teknik och inte minst genomförandekapacitet. Många projekt i hembygden vittnar fortfarande om hans förmåga.