Historia & Konsthistoria

Med Anders Bodin, arkitekt, tekn. dr., kulturarvsspecialist
Arkitekten Helgo Zettervall från Lidköping var en av vår arkitekturs stora begåvningar. Det gäller både form, teknik och inte minst genomförandekapacitet. Många projekt i hembygden vittnar fortfarande om hans förmåga.

Arrangör: Skara Humanistiska förbund i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Kontakt för anmälan och länk, Johan Hjertén skattmästare, tel 070-932 6529