Historia & Konsthistoria

Hembygdsdagen lördag den 7 aug. kl. 10.00-13.00.

Gå, cykla eller spring ”Kyrkåsslingan” ca 2,5 km. Lättare ”tränings-stationer” längs slingan. Start mellan kl. 10-12.00. i Kyrkåsparken. Ett startkort kostar 20:-/person, 50 kr/familj. Fina priser lottas ut genom dragning av startkorten.

Grillad korv med bröd och fika finns att köpa.

Guidning i Kyrkås gamla kyrka kl. 11.00 och kl. 12.00. Föreläsningen tar upp Kyrkås historia, Gamlakyrkan, vår liljesten och skola mm

Arrangemanget genomförs som en del av Essungas nio hembygdsföreningars satsning om att arrangera var sin hembygdsdag i kommunen under hösten.

Mer info ges via app -Supertext, och i FB-gruppen: ”Kyrkås på kartan!”.