Historia & Konsthistoria

Dags för
Upptaksträff för studiecirkeln om Valstad Sockens historia!

ALLA intresserade hälsas varmt välkomna.
Kaff o te finns. Dopp tar du själv med.

Frågor ställs till Ove Bank 0704-494685