Historia & Konsthistoria

Berätta själv och lyssna på andras historiska intressen.
Ledare: Tord Mårtensson

Startar Januari, torsdagar 14.00-16:15