Djur, natur & miljö

Följ med Götene trädgårdsförening till Leena Liljestrand Mariestad. Vi besöker hennes fantastiska trädgård och får en föreläsning och guidning om poiner. Leena är en kunnig odlare av denna växt.

Avresa från Snecken,Götene 17.45, samåkning i egna bilar.
Information: Solbritt Olsson 073 670 03 78
Välkommen som medlem i Götene Trädgårdsförening.