Historia & Konsthistoria

Invasionen av Normandie 1944
Föredrag av Bengt Österblom

Tisdag 26 mars kl 18.30
Karlsborgs fästningsmuseum

Föredraget handlar om allierade och tyska förberedelsen vid kanalkusterna samt genomförande av invasionen.

Fritt inträde.

Välkomna!