It-café

It-café

Data & IT

Har du frågor eller problem med din datorhantering; göra nya filer, mappar, kopiera filer, bifoga foton etc? Nu kör vi IT-café! Måndagar 16.00 jämna veckor. Anmäl dig och din fråga innan för att få bästa hjälp. Avg. 40:-/gång