Språk

Vi jobbar vidare med termin 2. Vi övar på ord, läser i studieboken och skriver det italienska språket.
Passar dig som studerat lite italiensk tidigare eller du som deltagit i termin 1 för Magdalena Nord.