Språk

Vi lär oss språkets grunder och uttal, meningsbyggnad och enkla fraser. Kursen fokuserar på språket, och målet är att du som turist skall känna dig bekväm och kunna förstå ord och gester, hälsa trevligt, och beställa på restaurang.
10x2 lektionstimmar
Ledare Magdalena Nord, erfaren ledare som guidat runt om i Italien samt även bott dör i 10 år.
Avgift 600:-
Start 23 jan. kl. 16.00