Språk

INNEHÅLL
Läsa, förstå, konversation, grammatik, skriva uppsats, muntliga presentationer
En stor del repetition varvas med nytt vid varje tillfälle.
Kulturen och samhället pratar och lär vi oss också om under cirkelns gång.

FÖRKUNSKAPER
Du har under några terminer deltagit i Italienska språkkurser eller på annat sätt skaffat dig likvärdiga språkkunskaper. Nivån är "avancerad nybörjare".

GENOMFÖRANDE
Träffar sker varje vecka i SV Götenes lokaler

MATERIAL
Idag används materialet Bon Viaggio 2 i gruppen liksom annat "bredvid-material" vår ledare anser lämpligt.
Det kan vara allt från sagoböcker till tidningsartiklar, musik osv.
Ev. materialkostnad tillkommer utöver deltagaravgiften och faktureras i efterhand.
OBS! Begränsat antal platser.

ÖVRIGT
Är du medlem i SPF-seniorerna?
Meddela det när du anmäler dig så får du 10% rabatt på avgiften.

FRÅGOR
om kursens innehåll och nivå kan mailas till cirkelledare Magdalena Nord
nordarnas22@gmail.com. Om anmälan osv ring 0502-10058 SV kundtjänst