Språk

INNEHÅLL
Vi lär nya ord och fraser som vi sedan använder oss av under kursens gång
En stor del repetition varvas med nytt vid varje tillfälle.
Den italienska grammatiken vävs in efter behov.
Kulturen och samhället pratar och lär vi oss också om under cirkelns gång.

FÖRKUNSKAPER
Du har under någon eller några terminer deltagit i Italienska språkkurser eller på annat sätt skaffat dig likvärdiga språkkunskaper. Nivån är "avancerad nybörjare", europeisk nivå A2.

GENOMFÖRANDE
Träffar sker varannan vecka, onsdagar
Idag används materialet Buon Viaggio 2 i gruppen liksom annat "bredvid-material" vår ledare anser lämpligt.
Träffarna kan se digitalt och fysiskt, beroende på läget med pandemin.

MATERIAL
Vi använder boken Allora
Ev. materialkostnad tillkommer utöver deltagaravgiften och faktureras i efterhand.
OBS! Begränsat antal platser.

FRÅGOR
om kursens innehåll och nivå kan mailas till cirkelledare
Annika Andersson:
annnika.andersson66@gmail.com

om anmälan osv ring 0502-10058 SV Kundtjänst