Språk

Här krävs vissa förkunskaper:
Du har under någon eller några terminer deltagit i Italienska språkkurser eller på annat sätt skaffat dig likvärdiga språkkunskaper.
Nivån är "avancerad nybörjare", europeisk nivå A2.

Vi lär nya ord och fraser som vi sedan använder oss av under kursens gång
En stor del repetition varvas med nytt vid varje tillfälle.
Den italienska grammatiken vävs in efter behov.
Kulturen och samhället pratar och lär vi oss också om under cirkelns gång.

Träffar sker varannan vecka, onsdagar
Idag används materialet Buon Viaggio 2 i gruppen liksom annat "bredvid-material" vår ledare anser lämpligt.
Träffarna kan se digitalt och fysiskt, beroende på läget med pandemin.

Ev. materialkostnad tillkommer utöver deltagaravgiften och faktureras i efterhand.
OBS! Begränsat antal platser.

Frågor om kursens innehåll och nivå kan mailas till cirkelledare
Annika Andersson:
annnika.andersson66@gmail.com