Språk

Italienska för dig som deltagit i några kurser tidigare eller på annat sätt tillskansat dig kunskap i Italienska språket.
Nivå är relativt hög till hög.

INNEHÅLL
Till exempel:
Skriver egna uppsatser
Utforskar olika ämnen självständigt
Håller föredrag och presentationer
Material tidningsartiklar
Musik
Kultur
Aktualiteter
Onödigt vetande

STUDIEMATERIAL
Vi beslutar gemensamt vilket material vi vill använda.
För närvarande läser vi - 20 genier som förändrat världen (på italienska).

LEDARE
Magdalena Nord, erfaren ledare som guidat runt om i Italien samt även bott där i 10 år.

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.
Ev frågor kring detta ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58

Är du medlem i SPF-seniorerna?
Meddela det när du anmäler dig så får du 10% rabatt på avgiften.

FRÅGOR
om kursens innehåll och nivå ställs till Magdalena via epost: nordarnas22@gmail.com eller mobil 076-312 39 55
Övriga frågor: SV kundtjänst 0502-10058

COVID 19
Vi förväntar oss att du som anmäler dig till denna kurs har tagit minst 2 vaccinsprutor.