Språk

Italien bjuder på god mat, spännande historia och sköna landskap.
Att kunna göra sig förstådd på restaurangen eller fråga efter vägen förhöjer upplevelsen.
Med språkets hjälp reser man tryggt i vetskap om att man kan hantera vardagliga situationer.

Nu har du chans att lära dig dina första ord och meningar på italienska!
Övning ger färdighet!

Vi övar lite längre in i kursen enklare fraser och lär under tiden något om den italienska grammatiken.
Kulturen och samhället pratar och lär vi oss också om under cirkelns gång.

Vår kunniga cirkelledare Annika Andersson har under 30 år bott och verkat i Italien ´.
Nu tillbaks i Sverige och har då genomfört fler studiecirklar i språket vilket varit mycket populärt hos deltagarna.

Deltagaravgiften är 9 tillfällen: 720:-
Studiematerialet Allora presenteras vid första sammankomsten
Kostnad för detta tillkommer utöver deltagaravgiften och faktureras i efterhand.

Start vid minst 5 deltagare, max 7
Ring gärna för mera information
SVs växeltel 0502-100 58Tips om studiestöd för dig som är medlem i fackförbund.
- Vill du utveckla dig i ditt arbete?
- Vill du stärka din ställning på arbetsmarknaden?
Deltar du i SVs studiecirklar kan det finnas möjlighet att söka bidrag.
Du kan få ersättning för dina utlägg för kursavgift, kurslitteratur och kursmaterial.