Språk

Italien bjuder på god mat, spännande historia och sköna landskap.
Att kunna göra sig förstådd på restaurangen eller fråga efter vägen förhöjer upplevelsen.
Med språkets hjälp reser man tryggt i vetskap om att man kan hantera vardagliga situationer.

INNEHÅLL
Nu har du chans att lära dig dina första ord och meningar på italienska!
Övning ger färdighet!
Vi övar lite längre in i kursen enklare fraser och lär under tiden något om den italienska grammatiken.
Kulturen och samhället pratar och lär vi oss också om under cirkelns gång.

LEDARE
Vår kunniga cirkelledare Annika Andersson har under 30 år bott och verkat i Italien.
Nu tillbaks i Sverige och har då genomfört fler studiecirklar i språket vilket varit mycket populärt hos deltagarna.

STUDIEMATERIAL
Vi använder boken Allora. Den får du vid upptaktsträffen.

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du dela upp betalningen på fler tillfällen utan kostnad så hör av dig till oss!

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58