Språk

Italien bjuder på god mat, spännande historia och sköna landskap.
Att kunna göra sig förstådd på restaurangen eller fråga efter vägen förhöjer upplevelsen.
Med språkets hjälp reser man tryggt i vetskap om att man kan hantera vardagliga situationer.

Nu har du chans att lära dig dina första ord och meningar på italienska!
Övning ger färdighet!
Vi övar enklare fraser och lär under tiden den italienska grammatiken.
Kulturen och samhället pratar och lär vi oss också om under cirkelns gång.

Kursen är för dig som har någon tidigare kunskap i Italienska språket.

Vår kunniga cirkelledare
Annika Andersson har under 30 år bott och verkat i Italien.
Nu tillbaks i Sverige och har då genomfört fler studiecirklar i språket vilket varit mycket populärt hos deltagarna.

Studiematerial: Boken Allora
Kostnad för detta tillkommer utöver deltagaravgiften och faktureras i efterhand.

Vid behov kan deltagare delta via datorlänk
Start vid minst 5 deltagare, max 7

Ring gärna för mera information SVs växeltel 0502-100 58

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Covid -19
Vi håller avstånd
Stannar hemma om vi är sjuka eller krassliga


Tips om studiestöd för dig som är medlem i fackförbund.
- Vill du utveckla dig i ditt arbete?
- Vill du stärka din ställning på arbetsmarknaden?
Deltar du i SVs studiecirklar kan det finnas möjlighet att söka bidrag.
Du kan få ersättning för dina utlägg för kursavgift, kurslitteratur och kursmaterial.