Djur, natur & miljö

Den här kursen ger dig de grundkunskaper som behövs för att avlägga Jägarexamen
vilket är obligatorisk för nya jägare.
Kunskap om viltet, jakten, jaktetik och vapnet ger dig de bästa förutsättningarna
för att bli en god och ansvarsfull jägare.
Många markägare och flertalet jaktlag ställer dessutom krav på sina arrendatorer och
medlemmar att de har examen för att få jaga i markerna.
Kursen leder fram till Jägarexamen.


UPPLÄGG
Kursens teoretiska träffar genomförs kvällstid, varje vecka. Examination sker i slutet på kursen.
Skjutträning erbjuds i samband med kursen men ingår inte i kursavgiften.
Datum för dessa bestäms enligt överenskommelse med kursdeltagarna och sker vanligtvis på helgdagar.

KURSLITTERATUR OCH KOSTNADER
Kostnad för kurslitteratur tillkommer.
Vi använder materialet Din väg till Jägarexamen (Jägarnas Riksförbund)
Kostnad för detta är ca 450:-

Kostnader för skytteinstruktion, banavgifter och ammunition tillkommer.
Summan varierar beroende på hur mycket träning som varje deltagare behöver.
Praktisk examen i skytte: Grundprov 200kr, Högvilt 200 kr, Hagel 400 kr
Teoretisk examen: 500 kr

BRA ATT VETA:
Minimiålder är 18 år för vapenlicens men ingen nedre åldersgräns finns för att gå kursen.
Jägarexamen krävs för att du ska kunna ansöka om licens för jaktvapen.

ÖVRIGT
Betalning sker via den kallelse/faktura du får i din epost.
Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.
Vill du delbetala kursen kostnadsfritt?
Skriv i meddelanderutan vid din anmälan att du önskar delbetala eller meddela detta om du anmäler dig per telefon.

INTYG kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

FÖRSÄKRING Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos oss vid resa till och från samt under studiecirkeln.

Ev frågor ställs till SVs kundtjänst tel 0502-100 58