Beteendevetenskap, Djur, natur & miljö

Vid jakt på älg och kronvilt skall ansvarig jaktledare utses.
Det är viktigt att den som är jaktledare har genomgått en utbildning i vilka
regler och lagar som finns för denne.

Allt kanske inte är självklart när man leder en jakt, deltagarna och åsikterna är många
då nya och oväntade händelser sker.

Denna utbildning är i första hand avsedd för jaktledaren men också
för alla andra som deltar i jaktlaget.

OBS! Du vet väl att om ordinarie jaktledare är borta måste annan i jaktlaget
stå som ansvarig? Då är denna cirkeln mycket bra att ha deltagit i för fler i jaktlaget!

Jaktledaren är en nyckelperson i jaktlaget och ska ha kunskap
om lagar och regelverk. Man lär sig bl a jaktledarens roll och
ansvar, konflikthantering , jaktetik och moral, jaktlagstiftningen m.m.

Vår cirkelledare Bosse Johansson är certifierad ledare för utbildning av jaktledare.
Cirkeln genomförs i Kvarnen i Vättak, Tidaholm

Deltagaravgift 900:-
Materialkostnad tillkommer

www.jagarnasriksforbund.se/jaktledare