Beteendevetenskap, Djur, natur & miljö

Vid jakt på älg och kronvilt skall ansvarig jaktledare finnas på plats.
Denne ska ha genomgått en utbildning i vilka regler och lagar som finns för jakten.

Kursen innehåller bl a jaktledarens roll och
ansvar, konflikthantering , jaktetik och moral, jaktlagstiftningen m.m.

Kursledare Bosse Johansson är certifierad ledare för utbildning av jaktledare.
Cirkeln genomförs i Kvarnen i Vättak, Tidaholm

Deltagaravgift 900:-
Materialkostnad tillkommer.

Start vid minst 5 anmälda.
Vid första tillfället bestäms datum för resterande träffar.

Bra att veta:
Om ordinarie jaktledare är borta måste annan i jaktlaget stå som ansvarig.
Denna utbildning är avsedd både för jaktledare och övriga medlemmar i jaktlaget.
Allt kanske inte är självklart när man leder en jakt då nya och oväntade händelser ofta sker.

Läs mer om jaktledarens roll:
www.jagarnasriksforbund.se/jaktledare