Humaniora

Välkommen till Bygdens hus, Kinne Vedum, och lyssna till f. d kyrkoherde Lars-Erik Nyberg kåsera på temat Storm och stiltje, och om boken med samma namn.
Byalaget Kinne Vedum bjuder på kaffe.