Ekonomi

Att vara kassör är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha i en förening, det är betydelsefullt för hela verksamheten.

Denna kurs är både för dig som blivit vald kassör men även för resterande styrelseledamöter eller föreningsmedlemmar
som vill bredda sin kunskap för att få förståelse för kassörens roll och ev kunna ta uppdrag nästkommande år.

Under de tre träffarna går vi igenom de uppgifter som kassören har under ett verksamhetsår som tex
föreningens ekonomi och bokföring, ansökningar om bidrag, medlemsregistret samt rapportering till styrelsen
om föreningens ekonomiska situation.

Kursen är alltså inte någon kurs i bokföring utan syftar till att presentera uppdraget samt ge råd till nytta för arbetet som kassör.

Första träffen sker den 9 april kl 18.00 i SV Tidaholms lokaler.
Datum för resterande två träffar bestämmer vi tillsammans i gruppen.
Ledare är Birgitta Andersson

Deltagaravgiften är 50:-, materialkostnaden 100:-.
Vi startar vid minst 5 anmälda.

Anmälan sker till SV 0502-10058 senast 2 april.
www.sv.se/skaraborg sök kurs 30287