Hantverk & konst

Skapa i keramik med dina barn eller barnbarn!
Lär dig i denna kurs olika teknikerna i att forma lera med händerna.

Ledare Britta Bolton med mångårig erfarenhet guidar dig från lerklump till skapelse.

Vi använder lergodslera.
Deltagaravgiften är per person.
Vuxna och barn betalar lika mycket.

Kostnader för material tillkommer.

Tag med lufttät behållare till lera samt plastpåsar, att täcka ditt alster med.