Funktionsnedsättning

Kom och prova på fritidsaktiviteter tillsammans med KiX Senior. Tillsammans
skapar vi en rolig och aktiv fritid där du är med och bestämmer vad vi gör. Vid
de första tillfällena lär vi känna varandra och planerar våra aktiviteter för
terminen.
Studiecirkeln passar dig som är pensionär eller börjar närma dig pension
och har en intellektuell funktionsnedsättning.