Djur, natur & miljö

Skog och Klövvilt

Som ett led i arbetet att öka kunskaperna om skog och klövvilt har Studieförbundet Vuxenskolan och LRF i samverkan har tagit fram denna handledning som ett verktyg till att använda sajten skogochklovvilt.se

Materialet riktar sig till LRF-medlemmar som är markägare, som jagar själva eller upplåter sin jaktmark till andra, och till jägare som inte äger mark i området men som jagar och är delaktiga i den praktiska viltförvaltningen.