Media & kommunikation, Funktionsnedsättning

Har du någon gång funderat på hur vi kommunicerar och varför det brister ibland och man misstolkar varandra?
Svaret på dessa frågor ger dig denna kurs.

Kurs i att kommunicera via personliga kontakter
Hur samtalar du? Hur och ser andra på dig?

Lite av innehållet:
Kroppsspråk
Ansiktsuttryck
Hur vi pratar
Olika typer av samtal