Hantverk & konst

Konstutställning med verk av Bo Södervall på KulturArbetsCentrum - KAC
Galleri Lilla huset,

Välkomna!