Hantverk & konst

Konstutställning med verk av Emma Berggren på KulturArbetsCentrum -
Galleri Lilla huset.

Välkomna!