Hantverk & konst

Konstutställning med verk av Leif Bardh på KulturArbetsCentrum -
Galleri Lilla huset.

Välkomna!