Musik, teater

Är du senior och ansluten till SPF Götene Kinnekulle eller annan lokal förening, välkommen i vår kör.
Vi sjunger tillsammans och gör några framträdande per år.
Körsång är konstaterat bra för kropp och knopp.
Välkommen i gänget!
Kontakta körledaren för information:
Stig Hermansson 070-555 41 41