Hantverk & konst

Hitta balans, perspektiv o formsäkerhet i tecknande med hjälp av krokistudier.

MÅLET
med vår kurs är att öva upp betraktande och teckningsfärdigheter i det egna tecknandet.

GENOMFÖRANDE
Kort introduktion till träffens huvudtema därefter teckning av krokimodell.
Tiden är mellan 16-18.
OBS! Gäller sittningen: dörren stängs 16:00 så man bör vara i tid.

DATUM TEMAN
3/10 1. Snabba streckgubbar med fokus på proportioner, balans och lodlinje
24/10 2. Cylinder- och lådgubbar med fokus på riktningar och förkortningar
7/11 3. Vad finns utanför och i mellanrumhos modellen.
21/11 4. Var vilar tyngden och hur påverkar det modellen

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs

TAG MED
tekningsunderlag enkelt lös- och bra block-papper, olika mjuka blyertspennor, kolkritor
(paket med rekommenderade material finns att köpas via hemsida http://www.skapakultur.se
eller butik skAPA KULtur Storgatan 20, 521 42 Falköping.)

Vid frågor om träffarnas innehåll kontakta ledare Christer Friberg mobil 070-1405511