Samtal och filosofigrupp om hur möten mellan olika kultur tar form i samhället. Kulturkrockar, diskutera filosofera om samhället och kulturen.

Samverkan med föreningen Kulmiye

Välkomna!
Frågor? - tel. 070-6996699