Hantverk & konst

Konservering/restaurering av kalkmålningar
Frida Hultén - konservator

KVARTERSKVÄLL Torsdag 28 oktober kl 18.30 - PARK

Konservator Frida Hultén arbetar sedan 10 år tillbaka som kalkmåleri- och stenkonservator på Nationalmuseet i Köpenhamn.
Frida arbetar med praktisk restaurering av kulturhistoriska byggnader och rådgivning om hur byggnaderna bäst ska underhållas.
Hon har varit projektledare för restaureringar av kalkmålningar och dekorativ sten i kyrkor och på kyrkogårdar runt omkring i Danmark.

Hur är det att arbeta som konservator i Danmark? Vad gör en konservator?
Vilka utmaningar och frågeställningar är det man ofta ställs inför?

Frida kommer att presentera ett projekt där hon berättar om vilka analyser som gjorts, vilka material och metoder som använts samt vilka val och prioriteringar som gjorts under arbetets gång och hur resultatet till slut blev.
Som avslutning visar Frida lite mer praktiskt hur konservatorns ”verktygslåda” kan se ut, hur man blandar material och vilka verktyg som används i de olika processerna under konserveringen av ett kalkmåleri.

Här är höstens kvarterskvällar. Ev tillägg eller ändringar kan ske.

28/10

Föreläsning Hjo Konstförening på Kulturtorget vid biblioteket! Kl. 18.30

Serieworkshop på Park kl.17.30

4/11 kl. 18.30
Fritidsledare Aron Sortelius berättar, och visar bilder från sitt liv som äventyrare med audiovisuell nedsättning

11/11 kl. 18:30
Filmvisning med Naturskyddsföreningen.

18/11 kl. 18:30
Föreläsning med Hjo-Tibro Släktforskarförening. Vem har bott på Långgatan i Hjo?

25/11 kl. 18:30
Christina Bodling, pedagog på Forsviks Bruk, berättar om sitt pedagogiska arbete med psykiskt funktionsvarierade.