Historia & Konsthistoria

Vi läser om kända kvinnor från Skaraborg, deras liv och öden.

5 ggr 120 kr tisdagar kl. 10:00-12:15

Ledare Ulla-Britt Westelius

Träffarna är planerade som fysiska i Mariestad, men vi reserverar oss för hur pandemiläget ser ut till uppstarten