Historia & Konsthistoria

Vi läser om kända kvinnor från Skaraborg, deras liv och öden.
Finns intresse fortsätter vi med olika historiska personer från Mariestad.

5 ggr 100 kr tisdagar kl. 14.00-15.30

Start 17 september

Ledare Ulla-Britt Westelius