Historia & Konsthistoria

Välkommen till denna kamratcirkel där du får vara med att ordna, arkivera och dokumentera Tibro muséums mediasamlingar. I samverkan med Kyrkefalla Hembygds- och Fornminnesförening. Kontakt ledare Margareta Larsson: 0705390478