Läs och res Bornholm

Läs och res Bornholm

Samhälle

Läs och res Bornholm
Vi läser tillsammans och avslutar med en resa till Bornholm.
Pris: 100kr plus ev. material