Samhälle

Läs och Res Toscana

Studieförbundet Vuxenskolan planerar en studiecirkel om Toscana som startar under hösten 2018
samt en resa dit under våren/sommaren 2019.

Studiecirkeln består av ca 6 sammankomster, då ingår en intressant föreläsning.

Cirkeln är en så kallad kamratcirkeln där alla bidrar med att kunskapsinhämtning
och hjälps åt med planering, upplägg osv.
Deltagaravgift 300:-.

Vi arbetar just nu med studieplan och upplägg, mer info kommer efterhand.

För anmälan och frågor kontakta
Studieförbundet Vuxenskolan Karlsborg
tel 0727-17 77 88 alt. epost: karlsborg@sv.se

Du kan även anmäla dig direkt via vår hemsida.

Välkommen!