Samhälle

Läs och Res Toscana

Studieförbundet Vuxenskolan planerar en studiecirkel om Toscana som startar under hösten 2018
samt en resa dit under våren/sommaren 2019.

Studiecirkeln består av ca 6 sammankomster, då ingår även en intressant föreläsning i ämnet.

Cirkeln är en kamratcirkel där alla bidrar med kunskapsinhämtning samt att hjälpas åt med planering, upplägg osv.
Deltagaravgift 300:- inklusive materialkostnad.

Arbetet med studieplan och upplägg pågår just nu, mer info kommer efter hand!

För anmälan och frågor kontakta följande:
SV Tidaholm
tel 0502-10058 alt. 0703-612565
epost: tidaholm@sv.se

Varmt välkommen!