Läsecirkel för herrar

Läsecirkel för herrar

Humaniora

Välkommen till en läsecirkel för herrar. Vi träffas en gång per månad och diskuterar lästa böcker. SV bjuder på kaffe från Centrumcaféet.
Kamratcirkel - ingen avgift
Start den 17 januari kl. 15.00