Mat & dryck

Må bra med mat hela livet
En studiecirkel om kost och rörelse för seniorer.
Hälsosamma matvanor är viktigt genom hela livet. Men med stigande ålder blir maten och den
fysisk aktivitet ännu viktigare.

Studiematerialet ”Må bra med mat hela livet” inspirerar och stöttar deltagarna att skaffa sig
kunskaper kring mat för att må bra. Under fem gruppträffar tillsammans med en cirkelledare
varvas samtal och inhämtning av kunskap med rörelse, stimulerande gemenskap och förstås
förslag på goda mellanmål.

Materialet passar för alla grupper som är intresserade av att på ett personligt sätt samtala om och
lära sig mer om maten, den fysiska aktivitetens betydelse och påverkan på vår hälsa i hög ålder.
Studiecirkelns material utgår ifrån Livsmedelsverkets kostråd till äldre och är framtaget i ett
samarbete mellan Livsmedelverket, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.

Studiematerialet är uppbygg kring fem träffar och skapat som ett handledningsmaterial för
cirkelledaren. Materialet varvar samtal, rörelse och gemenskap genom mellanmål under fem
träffar.

Ta kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan på din ort. Kundtjänst 0502 - 10058
Läs mer på sv.se

Helena Holmberg, Verksamhetsutvecklare
SV Skaraborg
helena.holmberg@sv.se
070 - 855 30 13