Hantverk & konst

Här målar vi med olika metoder och delger varandra våra kunskaper.
Vi provar på!

Inför julen kanske vi kan ha en utställning av det vi har gjort!
Visst är det spännande!

Låt oss vara kreativa!

Anmäl dig och bli en i gänget!

Vi kallar er till en första träff, där vi diskuterar dag, tid och vad vi har för önskemål.

Välkomna!