Hantverk & konst

Målarcirkel

Gruppen jobbar med olika typer av skapande.
Kan vara oljemålning, Akvarell, Decupage m.m. Valet är fritt.

Start 28 Oktober Kl, 10.00-12.15, 9 tillfällen, kostnad 100 kronor.

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan vxl 0502 - 100 58.

Välkommen