Historia & Konsthistoria

Välkommen till årsmöte i Tidaholms Genealogiska förening.
Vår gäst Marie Bengtzon, planingenjör, berättar om kommunens
nyantagna kulturmiljöprogram.

Kaffeservering.