Djur, natur & miljö

Träff 4 i projekt Mersmak Röjning.

Skogsdag med röjningsstationer.
Tipspromenad för dig med Värdekort. Möjlighet att vinna en Röjsåg!
Detta är ett projekt i samverkan mellan
Säker Skog, Södra, SV, LRF och Europeiska jordbruksfonden.