Djur, natur & miljö

Träff 2 i projektet sker på två ställen, Pingstkyrkan i Falköping och Sötåsen, välj den ort som passar dig bäst.

OBS!
Förbered dig inför träffen genom att kontrollera att utförda skogsvårdsåtgärder är införda i skogsbruksplanen.
OBS! Sista anmälningsdag 25/2!

Upplägg:
18.00-18.10 Presentation Kristian Wallin & Anna Johansson
18.10-18.25 Röj för ett hållbart skogsbruk , Anders Wiborg, skogsvårdskonsulent, Skogsstyrelsen
-I huvudsak kommer jag, som representant för Skogsstyrelsen och vår skogspolitik, trycka på att vi skall ha ett hållbart och uthålligt skogsbruk som skall ge god avkastning i form av skogsråvara samtidigt som vi klarar biologisk mångfald och tar hänsyn till andra allmänna intresse som det står i skogsvårdslagen.
Jag kommer att försöka måla upp det så det blir på ett inspirerande sätt och peka på att det är när vi RÖJER som vi skapar den framtida skogen och ger förutsättningar för att klara alla olika mål.


18.30 - 19.30 Röjningens ekologi. Klara Joelsson, Ekolog Södra Skogsägarförening 60 min inklusive frågor
-Grundläggande ekologi, (störningsregimer, arters spridningsförmåga, som senare kan förankras i varför ska vi värna mångfald, vad är ståndortsanpassning.)

19.30- 20.00 FIKA

20.00- ca 21.30 Mera löv- Mera liv! - Bengt- Åke Alriksson, skogstekniker & röjningsinspiratör 1,5 h inklusive frågor
-Empiriska /verkliga fallstudier hur man åstadkommer en motståndskraftig skog men också hur illa det kan gå om du röjer fel och för mycket.
Alriksson är skogstekniker, röjare sedan 45 år tillbaka , Skogsskötseljournalist i 10 år på Tidningen SkogsEKO samt tidningen Skogen, två oberoende tidningar inom skogsbruk.


Avslut - vad händer nu? Kvällar i butik och skogsdag , visa på skärm Kristian & AnnaDetta är ett projekt i samverkan mellan
Säker Skog, Södra, SV, LRF och Europeiska jordbruksfonden.

Glöm inte ange ev matallergi inför kvällen.

Välkommen!