Djur, natur & miljö

Träff 2 i projektet sker på två ställen, Pingstkyrkan i Falköping och Sötåsen, välj den ort som passar dig bäst.

OBS!
Förbered dig inför träffen genom att kontrollera att utförda skogsvårdsåtgärder är införda i skogsbruksplanen.


Detta är ett projekt i samverkan mellan
Säker Skog, Södra, SV, LRF och Europeiska jordbruksfonden.

Glöm inte ange ev matallergi inför kvällen.

Välkommen!