Djur, natur & miljö

Exklusiv kurs för biodlare med 1-2 års erfarenhet!
under 4 tillfällen genomförs träffar där fokus ligger på deltagarnas egna frågor från sina första år som biodlare.

Kurstillfälle 1:
Vi utgår från ett antal frågeställningar och berättar om gjorda erfarenheter, både lyckade och mindre lyckade.

Kurstillfälle 2
Hygien och bihälsa - vi fortsätter att dela erfarenheter och fyller på med kunskap från kursmaterialet.

Kurstillfälle 3
Honungshantering

Kurstillfälle 4
Göra avläggare och odla drottningar för husbehov - hur gör man?

Kursledare är Henrik Björk, Manne Ryttman och Åsa Bäckström

Kursmaterial
Mina första år som biodlare, SBR . Säker honung, SBR. Dessa båda finns att köpa via SBRs sida.
Bihusesyn, SBR (går att ladda ner från deras hemsida)