Djur, natur & miljö

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett tryggt sätt! Lär dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud. Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare.
Teori och praktik varvas. De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog.

Första träffen: visning av en säkerhetsfilm samt upplägg av resterande träffar.
Detta sker i SV Falköpings lokaler på Grönelundsgatan.
Andra träffen: Ett besök hos en säkerhetscertifierad butik
Härefter sker träffarna utomhus med praktiska övningar.

Därefter:
Praktiska träffar där du övar sågning följs av besök av uppkörningsledare och tillslut
sätts datum för uppkörning. Dessa följs av praktiska träffar.

Mer information ges på SVs växeltelefon 0502-100 58

Start vid minst 6 anmälda.
Inga förkunskaper krävs.