Djur, natur & miljö

Då vi har en pandemi kring oss väljer vi att förlägga alla tillfällen utomhus,

Planering av svårfällda träd, användning av vinsch, arbete i stormfälld skog, kapning av träd i stark spänn, sågning av fällskär med precision, nedtagning av fastfällda träd. Förkunskap som krävs är: Säker skogs motorsågskörkort A+B

Även vana med såg och att fälla träd med stor noggrannhet krävs.

Kurslängd 4 dagar 5.900 kr + moms inkl material, 1 uppkörning och ev certifikatskostnad

Vi träffas på SVs Skövdes parkering och kör sedan gemensamt till vår kursplats.

Ev frågor ställs till SV Kundtjänst 0502-10058

Välkommen!