Djur, natur & miljö

Motorsågen är ett farligt arbetsredskap - om man inte kan hantera den på ett tryggt sätt! Lär dig ett säkert handhavande som minskar olyckor och tillbud. Samtidigt blir arbetet med motorsågen effektivare och roligare. Teori och praktik varvas. De praktiska omgångarna genomför vi på stående skog.

DATUM
Gruppen bestämmer tillsammans vilka tidpunkter ni kommer träffas, vanligtvis helgdagar.
Troligtvis blir träffarna oregelbundna.
Det är därför viktigt att du är med vid första tillfället för att boka in kommande träffar.

KOSTNADER
I priset ingår 1 st uppkörning.
Om deltagare inte klarar den första examinationen för motorsågskörkort, erbjuds ny(a) chans(er)
till en kostnad av 625 kr per person för praktiskt omprov och 250 kr per/person för teoridelen,
under förutsättning att deltagaren kan medverka/beredas plats vid en annan grupps examination.

UTRUSTNING
För att genomföra kursen och bli godkänd behöver du godkänd utrustning som motorsåg med
tillbehör, hjälm med visir och hörselskydd, skyddsbyxor, huggarblus med signalfärg,
skyddsstövlar, handskar och första förband.

Om fakturan ska betalas av någon annan, vänligen meddela detta vid anmälan.

Välkommen med din anmälan!